Image Alt

Disclaimer

Disclaimer van Maison d'Elfant

Deze disclaimer is van toepassing op maisondelfant.com
Op deze pagina vindt u de disclaimer van maisondelfant.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Maison d'Elfant. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maison d'Elfant is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Maison d'Elfant.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID
Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Maison d'Elfant te mogen claimen of te veronderstellen.

Maison d'Elfant streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Maison d'Elfant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGEN
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van maisondelfant.nl op deze pagina.

Onze producten zijn alleen bedoeld voor gebruik in staten waar de verkoop en consumptie van dergelijke producten legaal is.

Leeftijdsverificatie

Door op Enter te klikken, verklaar ik dat ik ouder ben dan 18 jaar en zal voldoen aan de bovenstaande verklaring.

Of

Altijd verantwoord genieten.